Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 204 Bäckby N/Hälleborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 204 Bäckby N/Hälleborg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
204 Bäckby N/Hälleborg 1393 20,7% 33,0% 20,7% 25,6% 6,2% 49,0% 51,0% 14,0%  
Summa 1393 20,7% 33,0% 20,7% 25,6% 6,2% 49,0% 51,0% 14,0%

http://www.val.se