Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 303 Nordanby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 303 Nordanby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
303 Nordanby 834 28,7% 39,0% 18,1% 14,3% 5,5% 46,9% 53,1% 10,8%  
Summa 834 28,7% 39,0% 18,1% 14,3% 5,5% 46,9% 53,1% 10,8%

http://www.val.se