Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 111 Annedal/Stallhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 111 Annedal/Stallhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
111 Annedal/Stallhagen 1344 14,2% 26,6% 26,5% 32,7% 4,8% 47,8% 52,2% 2,9%  
Summa 1344 14,2% 26,6% 26,5% 32,7% 4,8% 47,8% 52,2% 2,9%

http://www.val.se