Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 415 Odensviplatsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 415 Odensviplatsen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
415 Odensviplatsen 1332 19,3% 24,5% 19,5% 36,7% 3,5% 45,3% 54,7% 4,1%  
Summa 1332 19,3% 24,5% 19,5% 36,7% 3,5% 45,3% 54,7% 4,1%

http://www.val.se