Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 402 Bergslagsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 402 Bergslagsparken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
402 Bergslagsparken 757 28,5% 34,6% 22,1% 14,8% 4,0% 50,1% 49,9% 7,0%  
Summa 757 28,5% 34,6% 22,1% 14,8% 4,0% 50,1% 49,9% 7,0%

http://www.val.se