Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 308 Gryta SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 308 Gryta SV

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
308 Gryta SV 1358 14,6% 36,8% 23,2% 25,4% 6,4% 48,1% 51,9% 4,6%  
Summa 1358 14,6% 36,8% 23,2% 25,4% 6,4% 48,1% 51,9% 4,6%

http://www.val.se