Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 321 Skultuna tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 321 Skultuna tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
321 Skultuna tätort 1473 17,2% 31,3% 22,1% 29,5% 6,7% 51,1% 48,9% 7,0%  
Summa 1473 17,2% 31,3% 22,1% 29,5% 6,7% 51,1% 48,9% 7,0%

http://www.val.se