Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 105 Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 105 Östermalm

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
105 Östermalm 1327 26,4% 30,2% 23,3% 20,1% 5,4% 51,5% 48,5% 6,1%  
Summa 1327 26,4% 30,2% 23,3% 20,1% 5,4% 51,5% 48,5% 6,1%

http://www.val.se