Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 414 Skiljebo N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 414 Skiljebo N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
414 Skiljebo N 1408 22,7% 24,9% 19,2% 33,2% 4,5% 44,7% 55,3% 7,6%  
Summa 1408 22,7% 24,9% 19,2% 33,2% 4,5% 44,7% 55,3% 7,6%

http://www.val.se