Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 101 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 101 Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
101 Centrum 1575 26,7% 32,6% 22,3% 18,3% 6,3% 53,0% 47,0% 8,3%  
Summa 1575 26,7% 32,6% 22,3% 18,3% 6,3% 53,0% 47,0% 8,3%

http://www.val.se