Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 301 Skallberget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 301 Skallberget S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
301 Skallberget S 1121 26,0% 39,3% 20,2% 14,5% 5,6% 50,7% 49,3% 14,5%  
Summa 1121 26,0% 39,3% 20,2% 14,5% 5,6% 50,7% 49,3% 14,5%

http://www.val.se