Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 316 Vallby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 316 Vallby S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
316 Vallby S 1282 28,6% 38,5% 18,6% 14,3% 10,3% 51,2% 48,8% 19,8%  
Summa 1282 28,6% 38,5% 18,6% 14,3% 10,3% 51,2% 48,8% 19,8%

http://www.val.se