2018-09-21 10:12:54

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 316 Vallby S

8,56%
2,57%
6,48%
11,74%
48,04%
14,06%
0,98%
6,97%
0,24%
0,37%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 64,20%
+1,22
2014: 62,98%

Röstfördelning - valdistrikt 316 Vallby S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 70 8,56% -8 -1,67 78 10,22%
C Centerpartiet 21 2,57% +4 +0,34 17 2,23%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 53 6,48% +1 -0,34 52 6,82%
KD Kristdemokraterna 96 11,74% +57 +6,62 39 5,11%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 393 48,04% -51 -10,15 444 58,19%
V Vänsterpartiet 115 14,06% +62 +7,11 53 6,95%
MP Miljöpartiet de gröna 8 0,98% -15 -2,04 23 3,01%
SD Sverigedemokraterna 57 6,97% +11 +0,94 46 6,03%
FI Feministiskt initiativ 2 0,24% +1 +0,11 1 0,13%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,37% -7 -0,94 10 1,31%
  Giltiga röster 818 100,00% +55   763 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,24% +2 +0,24    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 3 0,36% -3 -0,42 6 0,78%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 823 64,20% +54 +1,22 769 62,98%
  Antal röstberättigade 1282   +61   1221  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 316 Vallby S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,37% +3 +0,37    
PP Piratpartiet     -1   1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -9 -1,18 9 1,18%
  Totalt övriga partier 3 0,37% -7 -0,94 10 1,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 316 Vallby S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se