2018-09-21 11:41:30

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 209 Skälby Ö

23,31%
3,62%
8,45%
11,05%
32,87%
7,06%
1,76%
11,23%
0,28%
0,37%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,49%
-0,16
2014: 86,65%

Röstfördelning - valdistrikt 209 Skälby Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 251 23,31% -22 -2,28 273 25,59%
C Centerpartiet 39 3,62% +15 +1,37 24 2,25%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 91 8,45% -5 -0,55 96 9,00%
KD Kristdemokraterna 119 11,05% +39 +3,55 80 7,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 354 32,87% -69 -6,77 423 39,64%
V Vänsterpartiet 76 7,06% +30 +2,75 46 4,31%
MP Miljöpartiet de gröna 19 1,76% -26 -2,45 45 4,22%
SD Sverigedemokraterna 121 11,23% +49 +4,49 72 6,75%
FI Feministiskt initiativ 3 0,28% +3 +0,28    
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,37% -4 -0,38 8 0,75%
  Giltiga röster 1077 100,00% +10   1067 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,09% +1 +0,09    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,92%   -0,01 10 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1088 86,49% +11 -0,16 1077 86,65%
  Antal röstberättigade 1258   +15   1243  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 209 Skälby Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,37% +4 +0,37    
PP Piratpartiet     -3   3 0,28%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,47 5 0,47%
  Totalt övriga partier 4 0,37% -4 -0,38 8 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 209 Skälby Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se