2018-09-21 13:50:11

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 412 Klockartorp

16,50%
4,72%
7,32%
4,80%
34,31%
7,80%
3,33%
20,49%
0,33%
0,41%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 80,45%
+4,53
2014: 75,91%

Röstfördelning - valdistrikt 412 Klockartorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 203 16,50% -17 -2,17 220 18,68%
C Centerpartiet 58 4,72% +12 +0,81 46 3,90%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 90 7,32% +33 +2,48 57 4,84%
KD Kristdemokraterna 59 4,80% +33 +2,59 26 2,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 422 34,31% -40 -4,91 462 39,22%
V Vänsterpartiet 96 7,80% +11 +0,59 85 7,22%
MP Miljöpartiet de gröna 41 3,33% -44 -3,88 85 7,22%
SD Sverigedemokraterna 252 20,49% +84 +6,23 168 14,26%
FI Feministiskt initiativ 4 0,33%   -0,01 4 0,34%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,41% -20 -1,72 25 2,12%
  Giltiga röster 1230 100,00% +52   1178 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,16% +2 +0,16    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 22 1,75% -4 -0,41 26 2,16%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% +1 +0,08    
VDT Valdeltagande 1255 80,45% +51 +4,53 1204 75,91%
  Antal röstberättigade 1560   -26   1586  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 412 Klockartorp

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,24% +3 +0,24    
PP Piratpartiet     -14   14 1,19%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,16% -9 -0,77 11 0,93%
  Totalt övriga partier 5 0,41% -20 -1,72 25 2,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 412 Klockartorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se