2018-09-19 15:35:06

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 216 Kvicksund/Rytterne

32,05%
8,90%
5,51%
8,30%
19,91%
4,60%
2,87%
17,04%
0,45%
0,38%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,70%
+4,99
2014: 80,70%

Röstfördelning - valdistrikt 216 Kvicksund/Rytterne

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 425 32,05% -17 -4,66 442 36,71%
C Centerpartiet 118 8,90% +22 +0,93 96 7,97%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 73 5,51% +3 -0,31 70 5,81%
KD Kristdemokraterna 110 8,30% +46 +2,98 64 5,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 264 19,91% -6 -2,52 270 22,43%
V Vänsterpartiet 61 4,60% +16 +0,86 45 3,74%
MP Miljöpartiet de gröna 38 2,87% -35 -3,20 73 6,06%
SD Sverigedemokraterna 226 17,04% +97 +6,33 129 10,71%
FI Feministiskt initiativ 6 0,45% +2 +0,12 4 0,33%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,38% -6 -0,54 11 0,91%
  Giltiga röster 1326 100,00% +122   1204 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,22% +3 +0,22    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 13 0,97%   -0,10 13 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1342 85,70% +125 +4,99 1217 80,70%
  Antal röstberättigade 1566   +58   1508  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 216 Kvicksund/Rytterne

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,23% +3 +0,23    
MED Medborgerlig Samling 2 0,15% +2 +0,15    
PP Piratpartiet     -4   4 0,33%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -7 -0,58 7 0,58%
  Totalt övriga partier 5 0,38% -6 -0,54 11 0,91%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 216 Kvicksund/Rytterne

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se