2018-09-19 10:03:55

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - I vallokal ej räknade röster

19,38%
8,70%
6,82%
5,19%
32,19%
11,53%
5,25%
9,72%
0,79%
0,42%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR

Röstfördelning - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 321 19,38% -44 -5,88 365 25,26%
C Centerpartiet 144 8,70% +65 +3,23 79 5,47%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 113 6,82% +14 -0,03 99 6,85%
KD Kristdemokraterna 86 5,19% +34 +1,59 52 3,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 533 32,19% +134 +4,57 399 27,61%
V Vänsterpartiet 191 11,53% +79 +3,78 112 7,75%
MP Miljöpartiet de gröna 87 5,25% -95 -7,34 182 12,60%
SD Sverigedemokraterna 161 9,72% +58 +2,59 103 7,13%
FI Feministiskt initiativ 13 0,79% -13 -1,01 26 1,80%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,42% -21 -1,52 28 1,94%
  Giltiga röster 1656 100,00% +211   1445 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 7 0,41% +7 +0,41    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 35 2,06% +4 -0,04 31 2,10%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,18% +1 +0,04 2 0,14%

Röstfördelning övriga partier - Uppsamlingsdistrikt

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,12% +2 +0,12    
PP Piratpartiet     -10   10 0,69%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 5 0,30% -13 -0,94 18 1,25%
  Totalt övriga partier 7 0,42% -21 -1,52 28 1,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - Uppsamlingsdistrikt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se