2018-09-21 13:39:43

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 403 Gideonsberg

16,65%
4,60%
5,24%
4,14%
34,50%
11,78%
3,04%
18,40%
1,01%
0,64%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 76,75%
-0,42
2014: 77,17%

Röstfördelning - valdistrikt 403 Gideonsberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 181 16,65% +30 +2,80 151 13,85%
C Centerpartiet 50 4,60% +23 +2,12 27 2,48%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 57 5,24% +10 +0,93 47 4,31%
KD Kristdemokraterna 45 4,14% +2 +0,19 43 3,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 375 34,50% -86 -7,79 461 42,29%
V Vänsterpartiet 128 11,78% +17 +1,59 111 10,18%
MP Miljöpartiet de gröna 33 3,04% -65 -5,95 98 8,99%
SD Sverigedemokraterna 200 18,40% +79 +7,30 121 11,10%
FI Feministiskt initiativ 11 1,01% +9 +0,83 2 0,18%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,64% -22 -2,02 29 2,66%
  Giltiga röster 1087 100,00% -3   1090 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,63% -10 -0,87 28 2,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09%     1 0,09%
VDT Valdeltagande 1106 76,75% -13 -0,42 1119 77,17%
  Antal röstberättigade 1441   -9   1450  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 403 Gideonsberg

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 4 0,37% +4 +0,37    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,09% +1 +0,09    
PP Piratpartiet     -11   11 1,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 2 0,18% -16 -1,47 18 1,65%
  Totalt övriga partier 7 0,64% -22 -2,02 29 2,66%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 403 Gideonsberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se