2018-09-19 16:30:45

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 110 Kristiansborg/Karlsdal

29,33%
7,60%
8,57%
5,48%
24,12%
9,36%
4,06%
10,25%
0,53%
0,71%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 81,12%
+4,53
2014: 76,59%

Röstfördelning - valdistrikt 110 Kristiansborg/Karlsdal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 332 29,33% +3 -3,64 329 32,97%
C Centerpartiet 86 7,60% +35 +2,49 51 5,11%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 97 8,57% +31 +1,96 66 6,61%
KD Kristdemokraterna 62 5,48% +9 +0,17 53 5,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 273 24,12% +9 -2,34 264 26,45%
V Vänsterpartiet 106 9,36% +35 +2,25 71 7,11%
MP Miljöpartiet de gröna 46 4,06% -44 -4,95 90 9,02%
SD Sverigedemokraterna 116 10,25% +66 +5,24 50 5,01%
FI Feministiskt initiativ 6 0,53% +1 +0,03 5 0,50%
ÖVR Övriga anmälda partier 8 0,71% -11 -1,20 19 1,90%
  Giltiga röster 1132 100,00% +134   998 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,17% +2 +0,17    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,70% -18 -1,84 26 2,54%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,09% +1 +0,09    
VDT Valdeltagande 1143 81,12% +119 +4,53 1024 76,59%
  Antal röstberättigade 1409   +72   1337  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 110 Kristiansborg/Karlsdal

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 5 0,44% +5 +0,44    
PP Piratpartiet     -13   13 1,30%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 3 0,27% -3 -0,34 6 0,60%
  Totalt övriga partier 8 0,71% -11 -1,20 19 1,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 110 Kristiansborg/Karlsdal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se