2018-09-20 14:00:41

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 112 Oxbacken C/Västermalm

28,83%
5,47%
8,70%
7,37%
26,35%
9,20%
3,89%
9,03%
0,58%
0,58%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 83,44%
+1,47
2014: 81,96%

Röstfördelning - valdistrikt 112 Oxbacken C/Västermalm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 348 28,83% -27 -2,89 375 31,73%
C Centerpartiet 66 5,47% +22 +1,75 44 3,72%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 105 8,70% -6 -0,69 111 9,39%
KD Kristdemokraterna 89 7,37% +24 +1,87 65 5,50%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 318 26,35% -9 -1,32 327 27,66%
V Vänsterpartiet 111 9,20% +20 +1,50 91 7,70%
MP Miljöpartiet de gröna 47 3,89% -35 -3,04 82 6,94%
SD Sverigedemokraterna 109 9,03% +27 +2,09 82 6,94%
FI Feministiskt initiativ 7 0,58% +7 +0,58    
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,58% +2 +0,16 5 0,42%
  Giltiga röster 1207 100,00% +25   1182 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,33% +4 +0,33    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,66% -5 -0,43 13 1,09%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1219 83,44% +24 +1,47 1195 81,96%
  Antal röstberättigade 1461   +3   1458  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 112 Oxbacken C/Västermalm

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,17% +2 +0,17    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 4 0,33% -1 -0,09 5 0,42%
  Totalt övriga partier 7 0,58% +2 +0,16 5 0,42%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 112 Oxbacken C/Västermalm

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se