2018-09-19 09:53:13

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 510 Irsta S

29,04%
6,27%
6,87%
8,19%
28,67%
2,53%
2,53%
15,06%
0,36%
0,48%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,22%
-0,92
2014: 90,15%

Röstfördelning - valdistrikt 510 Irsta S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 241 29,04% -62 -6,49 303 35,52%
C Centerpartiet 52 6,27% +16 +2,04 36 4,22%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 57 6,87% +4 +0,65 53 6,21%
KD Kristdemokraterna 68 8,19% +15 +1,98 53 6,21%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 238 28,67% -55 -5,67 293 34,35%
V Vänsterpartiet 21 2,53%   +0,07 21 2,46%
MP Miljöpartiet de gröna 21 2,53% -12 -1,34 33 3,87%
SD Sverigedemokraterna 125 15,06% +69 +8,50 56 6,57%
FI Feministiskt initiativ 3 0,36% +2 +0,24 1 0,12%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,48%   +0,01 4 0,47%
  Giltiga röster 830 100,00% -23   853 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,72% -9 -1,01 15 1,73%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,12 1 0,12%
VDT Valdeltagande 836 89,22% -33 -0,92 869 90,15%
  Antal röstberättigade 937   -27   964  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 510 Irsta S

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,36% +3 +0,36    
PP Piratpartiet     -2   2 0,23%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,12% -1 -0,11 2 0,23%
  Totalt övriga partier 4 0,48%   +0,01 4 0,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 510 Irsta S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se