2018-09-19 16:51:16

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 203 Bäckby Ö

5,86%
3,26%
4,89%
3,04%
47,67%
16,94%
2,50%
15,31%
0,33%
0,22%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 65,06%
-1,18
2014: 66,24%

Röstfördelning - valdistrikt 203 Bäckby Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 54 5,86% -7 -0,44 61 6,31%
C Centerpartiet 30 3,26% +11 +1,29 19 1,96%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 45 4,89% -1 +0,13 46 4,76%
KD Kristdemokraterna 28 3,04% +8 +0,97 20 2,07%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 439 47,67% -128 -10,97 567 58,63%
V Vänsterpartiet 156 16,94% +67 +7,73 89 9,20%
MP Miljöpartiet de gröna 23 2,50% -10 -0,92 33 3,41%
SD Sverigedemokraterna 141 15,31% +25 +3,31 116 12,00%
FI Feministiskt initiativ 3 0,33% +2 +0,22 1 0,10%
ÖVR Övriga anmälda partier 2 0,22% -13 -1,33 15 1,55%
  Giltiga röster 921 100,00% -46   967 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 0,86% +2 +0,24 6 0,62%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,21% +2 +0,21    
VDT Valdeltagande 931 65,06% -42 -1,18 973 66,24%
  Antal röstberättigade 1431   -38   1469  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 203 Bäckby Ö

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 2 0,22% +2 +0,22    
PP Piratpartiet     -9   9 0,93%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -6 -0,62 6 0,62%
  Totalt övriga partier 2 0,22% -13 -1,33 15 1,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 203 Bäckby Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se