2018-09-20 12:37:08

Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Röster - valdistrikt 103 Herrgärdet

27,66%
5,19%
9,02%
5,62%
26,55%
10,72%
4,51%
10,21%
0,26%
0,26%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 85,06%
+2,84
2014: 82,21%

Röstfördelning - valdistrikt 103 Herrgärdet

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 325 27,66% -19 -2,02 344 29,68%
C Centerpartiet 61 5,19% +15 +1,22 46 3,97%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 106 9,02% -1 -0,21 107 9,23%
KD Kristdemokraterna 66 5,62% +21 +1,73 45 3,88%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 312 26,55% -37 -3,56 349 30,11%
V Vänsterpartiet 126 10,72% +22 +1,75 104 8,97%
MP Miljöpartiet de gröna 53 4,51% -23 -2,05 76 6,56%
SD Sverigedemokraterna 120 10,21% +44 +3,66 76 6,56%
FI Feministiskt initiativ 3 0,26%     3 0,26%
ÖVR Övriga anmälda partier 3 0,26% -6 -0,52 9 0,78%
  Giltiga röster 1175 100,00% +16   1159 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 0,76% -6 -0,52 15 1,28%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1184 85,06% +10 +2,84 1174 82,21%
  Antal röstberättigade 1392   -36   1428  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt 103 Herrgärdet

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
MED Medborgerlig Samling 3 0,26% +3 +0,26    
PP Piratpartiet     -2   2 0,17%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -7 -0,60 7 0,60%
  Totalt övriga partier 3 0,26% -6 -0,52 9 0,78%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt 103 Herrgärdet

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se