Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 103 Herrgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 103 Herrgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
103 Herrgärdet 1392 19,6% 27,7% 22,3% 30,4% 5,2% 45,8% 54,2% 4,4%  
Summa 1392 19,6% 27,7% 22,3% 30,4% 5,2% 45,8% 54,2% 4,4%

http://www.val.se