Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 102 Kyrkbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 102 Kyrkbacken

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
102 Kyrkbacken 1318 36,4% 27,3% 19,4% 16,8% 6,0% 49,1% 50,9% 6,1%  
Summa 1318 36,4% 27,3% 19,4% 16,8% 6,0% 49,1% 50,9% 6,1%

http://www.val.se