Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 201 Hammarby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 201 Hammarby Ö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
201 Hammarby Ö 1275 20,5% 32,4% 23,8% 23,3% 6,9% 45,5% 54,5% 6,4%  
Summa 1275 20,5% 32,4% 23,8% 23,3% 6,9% 45,5% 54,5% 6,4%

http://www.val.se