Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 409 Hemdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 409 Hemdal

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
409 Hemdal 1464 18,6% 33,5% 21,7% 26,2% 4,6% 50,5% 49,5% 5,2%  
Summa 1464 18,6% 33,5% 21,7% 26,2% 4,6% 50,5% 49,5% 5,2%

http://www.val.se