Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 406 Sandgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 406 Sandgärdet

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
406 Sandgärdet 1366 30,8% 32,0% 20,3% 16,9% 4,8% 53,1% 46,9% 6,0%  
Summa 1366 30,8% 32,0% 20,3% 16,9% 4,8% 53,1% 46,9% 6,0%

http://www.val.se