Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 107 Lillåudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 107 Lillåudden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
107 Lillåudden 1252 16,5% 28,9% 27,8% 26,8% 5,1% 49,4% 50,6% 6,9%  
Summa 1252 16,5% 28,9% 27,8% 26,8% 5,1% 49,4% 50,6% 6,9%

http://www.val.se