Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 410 Malmaberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 410 Malmaberg S

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
410 Malmaberg S 1568 22,3% 30,8% 21,7% 25,1% 3,8% 48,8% 51,2% 7,1%  
Summa 1568 22,3% 30,8% 21,7% 25,1% 3,8% 48,8% 51,2% 7,1%

http://www.val.se