Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 318 Brottberga/Vallby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 318 Brottberga/Vallby N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
318 Brottberga/Vallby N 1416 16,7% 33,8% 25,9% 23,7% 6,1% 49,9% 50,1% 3,4%  
Summa 1416 16,7% 33,8% 25,9% 23,7% 6,1% 49,9% 50,1% 3,4%

http://www.val.se