Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 404 Skälängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 404 Skälängen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
404 Skälängen 1420 26,8% 30,3% 19,2% 23,7% 3,1% 48,7% 51,3% 6,8%  
Summa 1420 26,8% 30,3% 19,2% 23,7% 3,1% 48,7% 51,3% 6,8%

http://www.val.se