Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 511 Irsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 511 Irsta N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
511 Irsta N 990 11,5% 46,3% 18,8% 23,4% 6,0% 50,8% 49,2% 2,4%  
Summa 990 11,5% 46,3% 18,8% 23,4% 6,0% 50,8% 49,2% 2,4%

http://www.val.se