Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 205 Bäckby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 205 Bäckby V

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
205 Bäckby V 1293 13,2% 26,1% 20,4% 40,2% 4,9% 47,9% 52,1% 4,3%  
Summa 1293 13,2% 26,1% 20,4% 40,2% 4,9% 47,9% 52,1% 4,3%

http://www.val.se