Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 512 Bjöksta/Kungsåra/Ängsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 512 Bjöksta/Kungsåra/Ängsö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
512 Bjöksta/Kungsåra/Ängsö 1157 14,4% 33,4% 29,4% 22,7% 6,0% 52,0% 48,0% 2,2%  
Summa 1157 14,4% 33,4% 29,4% 22,7% 6,0% 52,0% 48,0% 2,2%

http://www.val.se