Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 104 Kopparlunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 104 Kopparlunden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
104 Kopparlunden 1198 24,7% 36,9% 20,8% 17,6% 5,2% 52,2% 47,8% 9,5%  
Summa 1198 24,7% 36,9% 20,8% 17,6% 5,2% 52,2% 47,8% 9,5%

http://www.val.se