Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 312 Fredriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 312 Fredriksberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
312 Fredriksberg 1520 22,2% 35,4% 20,2% 22,2% 5,3% 51,7% 48,3% 11,9%  
Summa 1520 22,2% 35,4% 20,2% 22,2% 5,3% 51,7% 48,3% 11,9%

http://www.val.se