Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 422 Tillberga tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 422 Tillberga tätort

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
422 Tillberga tätort 1592 15,3% 35,1% 26,7% 22,9% 4,5% 50,6% 49,4% 3,3%  
Summa 1592 15,3% 35,1% 26,7% 22,9% 4,5% 50,6% 49,4% 3,3%

http://www.val.se