Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 307 Gryta SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 307 Gryta SÖ

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
307 Gryta SÖ 1423 13,9% 35,4% 24,1% 26,6% 7,6% 49,4% 50,6% 3,6%  
Summa 1423 13,9% 35,4% 24,1% 26,6% 7,6% 49,4% 50,6% 3,6%

http://www.val.se