Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 305 Gryta NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 305 Gryta NV

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
305 Gryta NV 1447 12,9% 34,3% 26,5% 26,3% 6,4% 48,0% 52,0% 3,1%  
Summa 1447 12,9% 34,3% 26,5% 26,3% 6,4% 48,0% 52,0% 3,1%

http://www.val.se