Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 210 Stohagen/Spantgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 210 Stohagen/Spantgatan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
210 Stohagen/Spantgatan 1367 28,7% 30,6% 23,6% 17,2% 6,1% 51,9% 48,1% 6,9%  
Summa 1367 28,7% 30,6% 23,6% 17,2% 6,1% 51,9% 48,1% 6,9%

http://www.val.se