Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 211 Enhagen-Ekbacken/Örtagården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 211 Enhagen-Ekbacken/Örtagården

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
211 Enhagen-Ekbacken/Örtagården 1227 11,5% 44,8% 25,3% 18,3% 5,5% 50,8% 49,2% 1,5%  
Summa 1227 11,5% 44,8% 25,3% 18,3% 5,5% 50,8% 49,2% 1,5%

http://www.val.se