Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 306 Önsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 306 Önsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
306 Önsta 1312 16,2% 33,6% 30,8% 19,4% 6,8% 49,9% 50,1% 2,5%  
Summa 1312 16,2% 33,6% 30,8% 19,4% 6,8% 49,9% 50,1% 2,5%

http://www.val.se