Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 309 Tunby/Vega

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 309 Tunby/Vega

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
309 Tunby/Vega 1484 23,7% 31,1% 27,9% 17,3% 7,2% 52,2% 47,8% 3,6%  
Summa 1484 23,7% 31,1% 27,9% 17,3% 7,2% 52,2% 47,8% 3,6%

http://www.val.se