Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 116 Hammarby Stadshage

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 116 Hammarby Stadshage

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
116 Hammarby Stadshage 1300 17,0% 33,4% 22,8% 26,8% 4,5% 50,1% 49,9% 11,7%  
Summa 1300 17,0% 33,4% 22,8% 26,8% 4,5% 50,1% 49,9% 11,7%

http://www.val.se