Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 408 Skjutbanegatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 408 Skjutbanegatan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
408 Skjutbanegatan 1410 33,8% 24,7% 16,7% 24,9% 4,3% 51,8% 48,2% 3,9%  
Summa 1410 33,8% 24,7% 16,7% 24,9% 4,3% 51,8% 48,2% 3,9%

http://www.val.se