Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 509 Gäddeholm/Lybeck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 509 Gäddeholm/Lybeck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
509 Gäddeholm/Lybeck 1433 10,9% 42,0% 25,9% 21,2% 3,2% 53,0% 47,0% 2,7%  
Summa 1433 10,9% 42,0% 25,9% 21,2% 3,2% 53,0% 47,0% 2,7%

http://www.val.se