Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt 302 Skallberget N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt 302 Skallberget N

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
302 Skallberget N 1101 24,9% 36,0% 21,7% 17,4% 4,6% 49,0% 51,0% 8,5%  
Summa 1101 24,9% 36,0% 21,7% 17,4% 4,6% 49,0% 51,0% 8,5%

http://www.val.se