Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - kommun Sala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Sala

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1783 19,9% 21,0% 18,3% 40,8% 4,0% 44,8% 55,2% 4,0%  
Dalhem, Gärdesta, Hagaberg m.fl. 1594 15,0% 31,0% 25,0% 29,0% 6,5% 48,7% 51,3% 2,9%  
Jakobsberg, Bryggeriet, Turbo m.fl 1382 19,2% 24,5% 17,9% 38,4% 5,3% 48,8% 51,2% 10,7%  
Kila - Fläckebo 1422 13,6% 27,8% 28,3% 30,2% 4,6% 51,8% 48,2% 3,0%  
Kumla-Ransta-Tärna 1437 15,3% 31,7% 24,4% 28,5% 5,1% 52,0% 48,0% 2,9%  
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1378 19,4% 24,3% 27,0% 29,3% 7,2% 49,9% 50,1% 2,8%  
Möklinta 1022 13,2% 24,1% 29,0% 33,8% 4,2% 52,1% 47,9% 3,0%  
Sala N 1523 14,0% 28,5% 25,7% 31,8% 4,9% 51,4% 48,6% 2,8%  
Sala S 1642 16,7% 34,3% 25,8% 23,1% 5,2% 50,5% 49,5% 2,6%  
Sala Ö 1287 14,1% 30,3% 27,9% 27,7% 4,0% 51,8% 48,2% 2,1%  
Västerfärnebo - Västerbykil 1673 11,8% 28,9% 24,7% 34,5% 3,6% 50,6% 49,4% 2,1%  
Åkra 1669 23,7% 28,0% 19,7% 28,6% 5,9% 46,7% 53,3% 15,8%  
Sala 17812 16,5% 27,9% 24,2% 31,4% 5,0% 49,7% 50,3% 4,7%

http://www.val.se