Val till landstingsfullmäktige i Västmanlands län - Ålder och kön - valdistrikt Kungsängen-Valla-Vasastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kungsängen-Valla-Vasastaden

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsängen-Valla-Vasastaden 1378 19,4% 24,3% 27,0% 29,3% 7,2% 49,9% 50,1% 2,8%  
Summa 1378 19,4% 24,3% 27,0% 29,3% 7,2% 49,9% 50,1% 2,8%

http://www.val.se